สิ่งที่ทำผิดบ่อย ๆ ใน SharePoint Provider-hosted App

Submitted by ezybzy on Thu, 2013-03-07 - 04:58

ใช้เวลาหลายวันกว่าจะตั้ง SharePoint Provider-hosted App จนสามารถทำงานได้เสียที ก็ถึงเวลาต้องสรุปบทเรียนว่าต้องทำอย่างไรถึงจะใช้ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผมอ่าน 2 บทความต่อไปนี้

แล้วก็ใช้ script ชื่อ PrepareS2SApp.ps1 ของ Andrew Connell (ฟรี แต่ต้องลงทะเบียน) ซึ่งได้ดัดแปลงเพิ่มไปนิดหน่อยให้ตรงตามขั้นตอนของบทความที่สอง (มันหายไปขั้นหนึ่ง)

ปัญหาที่พบและทางแก้

บนเครื่องนอก SharePoint:ในช่วงการพัฒนาบน IIS Express จะพบอาการ 401 (Unauthorized) ทำให้ไม่สามารถสั่ง clientContext.ExecuteQuery() ได้สำเร็จ อันนี้คาดว่าเกิดจากการใช้ IIS Express ซึ่งที่ถูกคือ ผมควรจะใช้ IIS จริงในการพัฒนาและทำการกำหนด host ที่เหมาะสมใน IIS และกำหนดให้ถูกต้องใน AppManifest.xml

บนเครื่อง SharePoint: สามารถพัฒนาได้ทันทีด้วย IIS Express แต่หากคุณใช้ User อื่นที่ไม่ใช่ Setup Admin คุณอาจจะประสบปัญหาติดตั้ง App ไม่สำเร็จ (ใน Event Viewer อาจจะขึ้นเตือนถึงการเข้าฐานข้อมูล AppManagement) อันนี้ผมให้สิทธิ์ User ที่ใช้พัฒนาเข้าถึงฐานข้อมูลนั้นแบบ db_owner ไปเลยซึ่งก็ทำให้สามารถดำเนินการไปต่อได้

Blog Tags

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.