ลง Language Pack ให้ SharePoint 2013

Submitted by ezybzy on Thu, 2013-07-04 - 13:22

ในที่สุด Language Pack ภาษาไทยก็ออกมาให้ได้ติดตั้งเสียที กระบวนการติดตั้งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แต่ก็อาจจะมีจุดที่ตกหล่นไปบ้าง เราสามารถแบ่งกระบวนการออกได้เป็น 2 กรณีคือ

กรณีการติดตั้งแบบสะอาด (ตั้ง Farm ใหม่, เพิ่มเครื่องใหม่) กรณีนี้ง่ายคาดเดาได้ไม่ยาก คือ ติดตั้ง SharePoint ตามด้วย Language Pack ตามด้วย Hotfix แล้วจึงรัน Configuration Wizard หากนำเครื่องเข้า Farm จำเป็นต้องติดตั้ง Language Pack ในเครื่องอื่น ๆ ก่อนที่จะนำเข้า Farm (ดูกรณีถัดไป)

กรณีการติดตั้งต่อจากของเดิม กรณีนี้ที่อาจจะพลาดกันก็คือ การติดตั้ง Language Pack แล้วเรียกใช้ Configuration Wizard เลย ซึ่งจริง ๆ แล้วจะไม่สมบูรณ์ หากเราได้ทำการติดตั้ง Hotfix ลงไปในระบบก่อนหน้านั้น เราจำเป็นต้องติดตั้ง Hotfix อีกครั้ง เพื่อให้ Resource ของ Language Pack ถูกอัพเดตให้สอดคล้องกับ Hotfix ที่ติดตั้งไปด้วย จากนั้นจึงเรียกใช้งาน Configuration Wizard

แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่าง ณ ปัจจุบันนี้ (ต้นกรกฎาคม 2556) ทาง Microsoft ได้ออก Public Update สำหรับ SharePoint ออกมา 1 ตัว (March 2013) แต่เพิ่งจะออก Language Pack ช่วงปลายเมษายน ทำให้ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถติดตั้ง Language Pack ได้ก่อนที่จะติดตั้ง PU หรือไม่ ในขั้นนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาในการติดตั้งไว้ด้วย นั่นคือ ติดตั้ง SharePoint / Hotfix / LP / Hotfix ตามลำดับ แต่หากสามารถติดตั้ง LP โดยไม่ต้องติดตั้ง Hotfix ก่อนก็จะลดเวลาลงไปได้พอสมควร ยิ่งกรณีเครื่องที่เริ่มใช้งานแล้ว การติดตั้ง Hotfix แต่ละหนใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างนาน อาจไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะต้องมานั่งรอการติดตั้ง

Blog Tags

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.