ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย iPhone ใน Apple Online Store

Submitted by ezybzy on Tue, 2010-09-21 - 18:01

ตามข้อสังเกตน่าจะเป็นไปตามนี้

  • จากตาราง Locating iPhone wireless carriers ประเทศที่ผู้ให้บริการลงท้ายด้วยยกกำลัง 3 จะไม่ขาย iPhone โดย Apple ทาง Apple Online Store ยกเว้น เดนมาร์ก, สเปน, นอร์เวย์, เม็กซิโก
  • ประเทศที่เหลือจากเงื่อนไขที่แล้ว ถ้าประเทศนั้นจำหน่าย iPhone โดยผู้ให้บริการเป็นสัญญา Exclusive ก็จะไม่ขาย iPhone โดย Apple ทาง Apple Online Store ยกเว้น สหรัฐอเมริกา
  • ประเทศที่เหลือจากเงื่อนไขที่ผ่านมา จะขาย iPhone โดย Apple ทาง Apple Online Store

อันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นเท่านั้นนะ

หมายเหตุ: การวางจำหน่าย iPhone ผ่านหน้า Apple Online Store ไม่ได้แปลว่าต้องมี AppleCare for iPhone วางจำหน่ายด้วย ดังเช่นตัวอย่างประเทศที่ลงท้ายด้วยยกกำลัง 3

Blog Tags

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.