สิ่งที่ Apple กั๊กไว้ใน iPad 2 ไม่ให้ iPad ใช้

Submitted by ezybzy on Thu, 2011-03-03 - 14:16

UPDATE: display-mirroring ใช้ได้เลยทันทีเมื่อทำการ Jailbreak แล้วเข้าไปแก้ K48AP.plist

หวังว่าเมื่อวันที่ iPad เฟิร์มแวร์ 4.3 สามารถ Jailbreak ได้เราจะทราบคำตอบต่อไปนี้ว่า

display-mirroring จะใช้งานได้ไหม?

แต่ที่แน่ ๆ ของที่ถูกกั๊กไว้อีกอย่างแต่ใช้งานได้แล้วก็คือ multitasking-gestures ซึ่งใน iOS 4.3 รุ่นที่จะออกในวันที่ 11 มีนาคมจะปิด Feature นี้บน iPad แต่จะถูกเปิดใช้งานใน iPad 2