เบื้องหลัง iPad เครื่องสำหรับแสดงรายละเอียดสินค้า

Submitted by ezybzy on Wed, 2011-05-25 - 00:13

ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่า Gesture พิเศษนั้นคืออะไร แต่ตอนนี้สามารถทำให้ปุ่ม Home ใช้งานไม่ได้แล้ว

หลัก ๆ คือ Backup ที่ทาง Apple แจกให้กับ Apple Store นั้นมีการปรับแต่งค่าของไฟล์ com.apple.springboard.plist โดยให้คีย์ SBDisableHomeButton มีค่า Boolean เป็น YES ซึ่งเข้าใจว่าคีย์นี้มากับ SpringBoard รุ่น iOS 4.3 อาจจะมีคีย์ SBDontLockEver ด้วยก็ได้ เนื่องจากไม่ต้องการให้ล็อคเครื่อง

ขั้นต่อไปคือการทำ Web App ที่มีการเรียกใช้งาน PastryKit ซึ่งจะทำให้หน้าเว็บที่ดูเหมือน Native App

Blog Tags

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.