ผมเชื่อว่า Apple จะซื้อ Twitter เมื่อถึงเวลาอันสมควร

Submitted by ezybzy on Sat, 2011-06-25 - 15:10

ได้ดูวีดีโอหัวเรื่องหนึ่งจากงาน WWDC 2011 ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงการออกแบบ Overlay Scrollbar ที่ปรากฏให้เห็นใน Lion (อันนี้พอจะพูดถึงได้ไม่ติด NDA เพราะเป็นฟีเจอร์ที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้ว)

ในวีดีโอมีการกล่าวถึงสีของตัว Overlay ว่าเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของพื้นหลัง ทีนี้บังเอิญเห็นฟีเจอร์หนึ่งในการออกแบบหน้าเว็บของ twitter ซึ่งมีบางส่วนเป็น Overlay Scrollbar เช่นกัน แล้วก็ช่างบังเอิญเสียเหลือเกินที่ดันเลือกใช้สีแบบเดียวกันเสียด้วย!!! อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นคำแนะนำของใครในการเลือกใช้สี หรือมันก็แค่สีโหล ๆ ตามสมุดสีที่บังเอิญใช้สีแบบเดียวกัน

ถ้าถึงขนาดที่ Apple ผูกติด Twitter เข้าไปใน iOS แล้ว (แล้วมันจะ Back to Mac ด้วยไหม?) ทำไม Apple จะไม่ซื้อ Twitter เข้ามาอยู่ในบริวารไปเสียเลย? แต่ถ้าซื้อมาจริง ๆ แล้วแบรนด์ Twitter จะเป็นอย่างไรต่อ ถ้าทำตัวเป็นลักษณะเดียวกับ FileMaker ที่เป็นบริษัทลูกของ Apple แต่วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ก็น่าจะพอมีความเป็นไปได้ ไม่แน่ใจว่า Data Center ของ Apple จะมีพื้นที่พอสำหรับ Twitter หรือไม่นะ???