Skip to main content

Apple Watch

ขนาดของสาย Apple Watch — Devil in detail

Submitted by ezybzy on
เมื่อซื้อสินค้า Apple เรามักจะรู้สึกว่า มันไม่ซับซ้อน ง่าย Just work ฯลฯ แต่เมื่อ Apple เพิ่มความซับซ้อนให้กับตัวเองโดยการเข้าสู่วงการแฟชั่นด้วยการผลิตสายนาฬิกาอันหลากหลาย ความสับสนวุ่นวายจึงเริ่มขึ้น