Skip to main content

แผนการเปลี่ยนแมคประจำปี 2557

Submitted by ezybzy on

ปีหน้า MacBook Pro เครื่องที่ใช้อยู่ก็จะหมดประกันพอดี (เคลมไปหนเดียว ยังคงน่ากังวลกับระเบิดเวลาการ์ดจอ) ประกอบกับจะย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงาน คิดว่าคงถึงเวลาอันดีที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้ว แต่ก็ยังสองจิตสองใจอยู่พอสมควรว่าจะเปลี่ยน หรือจะเพิ่มดี

เปลี่ยน

คิดว่าปีหน้า อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องเปลี่ยนไปใช้ MacBook Pro with Retina Display แน่ ๆ ส่วนสเปคก็คงต้องขอสั่งแรมไว้ก่อน (ไม่ค่อยห่วงเรื่อง Storage เพราะน่าจะหาเปลี่ยนได้ -- เพราะน่าจะใช้ชิ้นเดียวกับ Mac Pro) แต่เรื่องที่ยังต้องชั่งใจก็คือการ์ดจอว่าจะยอมใช้แค่ Iris Pro หรือกันเหนียวติดรุ่นการ์ดจอแยกไปอีกตัว ดูจากการใช้งานที่น่าจะเอามันออกมาโลดโผนเป็นครั้งคราว (ยังมี Surface Pro อีกเครื่อง ที่น่าจะเป็นเครื่องประจำในที่ทำงานใหม่) แต่เมื่อเปลี่ยนไปใช้เครื่องตัวนี้ สิ่งที่ต้องลด ละ เลิก คือการเผา Storage อย่างไม่ระมัดระวัง จากการโหลดบิต หรือกระบวนการอื่นที่เขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เพิ่ม

อาจจะเป็นการดีที่จะหาซื้อ iMac 27 นิ้ว มาประจำการแทน แล้วยังคงใช้ MacBook Pro ตัวเก่าต่อไป จนกว่ามันจะลาโลก การซื้อ iMac ใหม่อาจจะทำให้การใช้งาน MacBook Pro ลดลงไปเยอะ เนื่องจากทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้ยก MacBook Pro ไปไหนอยู่แล้ว (อาจจะได้ยกไปวางที่ทำงานก็ตอนซื้อ iMac นี่แหละ) เนื้อที่หน้าจอรวมถึง Storage ที่มากขึ้นก็เพียงพอต่อการที่จะย้าย iTunes Library ที่อยู่บน NAS กลับลงเครื่อง แก้ปัญหาเรื่องชื่อไฟล์ที่พบอยู่ได้ และแรงเหลือ ๆ ที่อาจจะเอา VM หลาย ๆ ตัวมารันทำงานที่บ้านได้อย่างสบายใจ

นี่ก็เป็นเพียงแผนการเบื้องต้น ยังไม่มีความแน่นอนขึ้นกับสเปคของเครื่องที่จะเปลี่ยนไปในปีหน้าว่าจะทำให้ไปในทิศทางใด