iMac

แผนการเปลี่ยนแมคประจำปี 2557

Submitted by ezybzy on Thu, 2013-12-19 - 15:26
ปีหน้า MacBook Pro เครื่องที่ใช้อยู่ก็จะหมดประกันพอดี (เคลมไปหนเดียว ยังคงน่ากังวลกับระเบิดเวลาการ์ดจอ) ประกอบกับจะย้ายบ้าน ย้ายที่ทำงาน คิดว่าคงถึงเวลาอันดีที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้ว แต่ก็ยังสองจิตสองใจอยู่พอสมควรว่าจะเปลี่ยน หรือจะเพิ่มดี