Skip to main content

แก้การแสดงผล Search ให้ได้ดั่งใจ

Submitted by ezybzy on
บ่อยครั้งที่เมื่อใช้ SharePoint Search ค้นหาข้อมูลใน Portal เราพบกับข้อมูลจริง แต่คำบรรยายข้อมูลดูชวนคลื่นเหียนอาเจียน วิธีการปรับการแสดงผลคำบรรยายให้ดูดีมีสาระนั้นสามารถทำได้หลายแนวทาง กรณีนี้เราจะเลือกวิธีที่สั้นที่สุด ไม่ต้องสร้างหน้าค้นหาเพิ่ม แก้ XML, XSL บน Search Core Web Part อย่างเดียว
Tags

แก้คำผิด: Code Snippet: Get User Credentials Using the Default Secure Store Provider

Submitted by ezybzy on

จาก Code Snippet: Get User Credentials Using the Default Secure Store Provider.aspx)

ได้ลองเอา code จากลิงค์ด้านบนไปใช้เพื่ออ่านค่า username, password จาก Secure Store Service แต่พบว่า Code ตัวอย่างนั้นไม่สมบูรณ์ เพราะขาดข้อมูลบางอย่างไป นี่คือสิ่งที่เขาทำตกหล่นไป

  1. ขาดการ Reference ถึง Microsoft.Office.SecureStoreService (อยู่ใน GAC แต่ต้องไปคุ้ยหาเอาจากใน Windows\Assembly)
  2. ต้อง using Microsoft.Office.SecureStoreService; ด้วยอีกอัน

หลังจากนั้นบรรทัด

ISecureStoreProvider provider = SecureStoreProviderFactory.Create();

จะใช้ได้เป็นปรกติ

Tags

ลง Language Pack ให้ SharePoint 2013

Submitted by ezybzy on
ในที่สุด Language Pack ภาษาไทยก็ออกมาให้ได้ติดตั้งเสียที กระบวนการติดตั้งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แต่ก็อาจจะมีจุดที่ตกหล่นไปบ้าง เราสามารถแบ่งกระบวนการออกได้เป็น 2 กรณีคือ

เดา iWatch

Submitted by ezybzy on
ข่าวลือ iWatch เยอะเหลือเกิน ผมแค่รู้สึกว่ามันคงเป็น Watch ที่เหมาะจะคู่กับ iPhone/iPod touch/iPad มากกว่า
Tags