CodeActivity ใน SharePoint 2013

Submitted by ezybzy on Tue, 2013-03-05 - 04:21

หลังจากที่ Microsoft ได้ปล่อยเครื่องมือพัฒนา Office Apps รุ่น Final (เสียที) ก็ได้มีโอกาสมาทดลองความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับได้อ่านบทแจกฟรีของหนังสือ Real World .NET C# and Silverlight ของ Wrox ก็เลยได้ลองมาทำ CodeActivity แบบง่าย ๆ ขึ้นมา

Blog Tags

SharePoint 2010 Output ใช้ไม่ได้กับ Reusable Workflow

Submitted by ezybzy on Mon, 2013-02-11 - 09:50

ได้ลองสร้าง Workflow จำลองการอนุมัติเอกสาร (ลองทำตามตัวอย่างใน MSDN ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Approval Process (SharePoint 2010 Workflow) ขั้นตอนการทำไม่ได้ซับซ้อนมากมาย ทำการปั้ม Reusable Workflow เดิมมาปรับแต่งตัวแปร เนื่องจากไม่สามารถใช้ Assignment Stages ในนั้นได้ แล้วก็ทำการ Publish Workflow ใหม่นี้เข้ากับ Library ที่ต้องการ จากนั้นจึงสร้าง SharePoint 2013 Workflow ให้เรียกหา Workflow ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อซักครู่

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราสามารถเรียก Workflow ได้จริง แต่จะไม่สามารถนำผลลัพธ์ (SharePoint 2010 Output) มาใช้ได้ ทำให้สิ่งที่ลงแรงไปในขั้นแรกเสียเปล่ารวมถึง SharePoint Designer ปิดตัวเองนับสิบครั้งเมื่อพยายามจะเรียกหาค่าใน Transition Stage

ทางแก้คือ ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการสร้าง List Workflow ที่ลาก Action ของ Approval Process แทน แล้วจึงจะสามารถเข้าไปล้วงค่าของ Workflow นี้มาใช้ต่อไปได้

Blog Tags

ทำระบบออกเลขหนังสือประจำปีด้วย SharePoint Workflow Action

Submitted by ezybzy on Mon, 2013-02-04 - 15:10

โจทย์นี้นึกสนุกได้จากโจทย์ของน้องที่ทำงาน เราต้องการออกเลขลงหนังสือเรียงไปเรื่อย ๆ ซึ่งแน่นอนนี่ไม่ใช่ความสามารถที่มีมาใน SharePoint แม้ว่าจะแถ ๆ ไปว่า ใช้ ID ก็ได้นี่ แต่โจทย์ที่แท้จริงคือ เมื่อขึ้นปีใหม่ต้องเริ่มเรียงเลขให้ใหม่ด้วย

Blog Tags

Old-style Workflow Actions in SharePoint 2013 work only with SharePoint 2010 Workflow

Submitted by ezybzy on Mon, 2013-01-21 - 06:37

I've tried creating the old-style sandboxed workflow action with Visual Studio 2012. The VS still allows me to do everything you used to do. The only problem is the deployment. When the solution is deployed, the actions are available only for SharePoint 2010 Workflow. At this point, I cannot create SharePoint 2013 Workflow with code.

Blog Tags

ลองทำ Sandboxed Workflow Action

Submitted by ezybzy on Mon, 2013-01-07 - 16:49

มีเหตุให้ต้องทำ Sandboxed Workflow Action เนื่องจาก Workflow Action แบบปกติที่อยากทำดันไม่สามารถ Deploy ลงเครื่องได้เพราะไม่สามารถแก้ web.config ได้ พาลเอา Workflow Action ตัวที่เคย Deploy ได้ติดตั้งซ้ำไม่ได้ไปด้วย ลองดูตัวอย่างจาก Wictor Wilén แล้วนำมาทำตามซึ่งก็พบว่าเขาก็ไม่ได้อธิบายไปเสียทุกอย่าง ต่อไปนี้เป็นสรุปว่าจริง ๆ แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะได้

Blog Tags

พฤติกรรมแปลก ๆ ของ People Picker บน InfoPath Form เมื่อนำมาใช้กับ SharePoint Workflow

Submitted by ezybzy on Thu, 2012-11-15 - 16:01

หัวข้อนี้ยังไม่อาจสรุปว่าเป็นบั้กหรือไม่ เพราะยังไม่สามารถหาข้อมูลอะไรมายืนยันได้ ดังนั้นขอสรุปไว้ก่อนเพื่อไว้อ้างถึงในภายหลัง

ตัว SharePoint ที่ทำได้ตั้งเป็น Claim-based authentication ผมได้ทดสอบสร้าง InfoPath Form ขึ้นมาใส่ใน Form Library ตามปกติ บนฟอร์มนี้มีฟิลด์ทำ People Picker โดยอนุญาตให้เลือกได้หลาย ๆ คน จากการเลือกฟิลด์นี้ก็ให้นำค่า Account ID ที่ได้ไปโปรโมทเป็นคอลัมน์เพื่อใช้งานต่อใน SharePoint Workflow

ตัว Workflow นี้นำค่าคนที่กรอกไปแจกสิทธิ์บนฟอร์มนี้รวมถึงให้ส่งอีเมล์ไปด้วยรวมถึงให้สร้าง Task ขึ้นมาสำหรับคนที่ถูกเลือก เนื่องจากคอลัมน์ที่เกิดขึ้นเป็น Single Line of Text ปกติทำให้ไม่สามารถไปกำหนดรูปแบบเพิ่มเติมใน SharePoint Workflow ได้

เมื่อทดลองใช้งานโดยการใส่ชื่อคนไป 2 คนปรากฏว่า สิทธิ์ถูกแจกจ่ายได้ถูกต้อง อีเมล์น่าจะถูกส่งออกไปหาคนได้ (ไมได้ตรวจสอบว่ามีเมล์เข้าหรือไม่) แต่พบความผิดปกติคือ ตัว Task ถูกสร้างแค่ Task เดียวและเป็น Task สำหรับคนที่อยู่ลำดับสุดท้ายของรายการเท่านั้น

แต่ที่ประหลาดไปกว่านั้นคือ หากใส่ชื่อคนไป 3 คน ตัว Workflow จะไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากไม่สามารถแจกสิทธิ์ให้ผู้ใช้ได้!

นี่ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเกิดจากอะไร คงต้องใช้เวลาค้นคว้าเพิ่มอีกหน่อยว่ามันเป็นปัญหาของอะไร 2 คนได้ แต่ 3 คนกลับไม่ได้ ถ้าว่าค่ายาวเกินก็ไม่น่าใช่เพราะคอลัมน์ใหม่ก็ยังสามารถแสดงค่าได้ปกติดี

Blog Tags