ตัดผมในเขตทหาร

Submitted by ezybzy on Wed, 2013-10-09 - 22:43

มีโอกาสได้ลงไปทำงานในพื้นที่ของทหาร จริง ๆ ก็ทำมาเกือบปีแล้ว แต่วันนี้ด้วยความรำคาญผมบนหัวตัวเองประกอบกับอยากลองว่าจะเป็นอย่างไร จึงได้มีโอกาสใช้บริการร้านสวัสดิการของทหารในพื้นที่ที่ไปทำงาน

Blog Tags

การเรียกดูค่าจาก Site Column ที่เป็นของ Parent Content Type อาจจะไม่ได้ค่าที่คาดหวัง

Submitted by ezybzy on Wed, 2013-08-28 - 15:44

ผมสร้าง Content Type ซึ่งเป็นลูก Event และได้เพิ่ม Content Type นี้เข้าไปใน Calendar หลังจากนั้นจึงเพิ่มข้อมูลที่เป็น Content Type ประเภทนี้เข้าไป ในการใช้งานทั่วไปทุกอย่างก็ดูปรกติดี ข้อมูลของ Content Type นี้ถูกแสดงใน Calendar View ได้โดยสมบูรณ์ แต่เมื่อผลผูก Workflow เข้ากับ Content Type นี้ ผมจึงเริ่มพบปัญหาไม่คาดคิดขึ้น

สิ่งที่ได้ทดลองทำคือ ใช้ Log to History แล้วทำการเรียกดูค่าของ Current Item:Start Time (ซึ่งเป็น Site Column ที่มากับ Event) แต่สิ่งที่เราได้คือ 0001-01-01T00:00:00Z (ค่าวันที่น้อยที่สุด)

Blog Tags

Upgrade to drupal 7

Submitted by ezybzy on Sun, 2013-08-25 - 21:11

หลังจากใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมง เจ๊งแล้วเจ๊งอีก สุดท้ายผมก็ Upgrade เว็บไซต์นี้จาก drupal 5 ขึ้นมา drupal 7 จนได้ โชคดีที่เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีการใช้งาน Module พิสดารมากมาย หลัก ๆ ก็มีแค่ Markdown, reCaptcha การย้ายจึงไม่โหดมากเท่าใดนัก

ถ้าว่าตามวิธีที่มีการแนะนำใน UPGRADE.TXT เขาจะบอกให้

 1. ทำการ Backup ทุกอย่าง (Database, File System) เพื่อที่จะให้สามารถกู้ย้อนกลับมาได้ (ซึ่งก็ได้กู้ย้อนกลับมาจริง ๆ แหละ)
 2. หลังจากนั้นก็สั่งให้ไซต์เป็น Offline
 3. แล้วจึงไล่ปิด Module ทุกตัวที่ไม่ใช่ของ drupal รวมถึงสลับธีมกลับเป็นธีมดั้งเดิมที่ drupal ให้มา
 4. จากนั้นก็ลบ drupal ตัวเก่าออกแล้ว แล้วค่อย ๆ ไล่ Upgrade โดยเอาไฟล์ของ drupal 6 ลงไปก่อน
 5. กู้คืน /files และ /sites/default ให้เรียบร้อย รวมถึงตั้งสิทธิ์ให้ other สามารถเขียนลง directory ดังกล่าว และไฟล์ settings.php ที่กู้กลับมาด้วย
 6. เรียก update.php ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จาก drupal 5 ก็จะกลายเป็น drupal 6 โดยอาจจะมี warning ขึ้นนิดหน่อย ซึ่งก็ภาวนาว่าอย่าเป็นอะไรกับ Database เลย :)
 7. ตรวจสอบว่าเว็บ drupal 6 นั้นเปิดดูได้ (แน่นอนว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้เรียก Markdown กลับมา) ถ้าดูแล้วยังไม่มีปัญหาก็เตรียมตัวไปรุ่น 7 ได้เลยโดยย้อนกลับไปทำขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1 ใหม่อีกครั้ง
 8. ติดตั้ง Module และ Theme

ที่เป็นประเด็นจริง ๆ ก็คือ reCaptcha เนื่องจากต้องติดตั้ง Captcha เข้าไปก่อน แล้วตัว Captcha เองนั้นไม่สนับสนุนการ Upgrade ข้ามรุ่น จาก 5 ไป 7 โดยไม่ผ่าน 6 ก่อน (ซึ่งผมข้ามมา) ทางแก้คือ ไล่ลบ table ของ Captcha ในฐานข้อมูล (มี 2 ตาราง) แล้วไปลบแถวในตาราง system ที่อ้างถึง Captcha เพื่อให้สามารถติดตั้งได้

หลังจากนั้นก็ไปหาธีม Zen มาติดตั้ง แล้วก็ทำธีมย่อยออกมาเป็นดังที่เห็นนี่แหละ

Blog Tags

Secure Store Service isn't available in SharePoint Foundation 2013

Submitted by ezybzy on Fri, 2013-08-23 - 16:56

UPDATE: Microsoft confirms that they will remove this feature from SharePoint Foundation. It is an expected behavior.

After a lot of searching, I figure out its root clause.

Using ILSpy to see inside method Microsoft.Office.SecureStoreService.Server.SecureStoreServiceApplicationProxy.Execute(), the first condition check is as follows:

if (Licensing.HasExpired)
{
  ULS.SendTraceTag(1731227190u, ULSCat.msoulscat_SPS_SecureStoreService, ULSTraceLevel.High, "The trial period for this product has expired or this feature is not supported in this SKU.");
  throw new ProductExpiredException(Resources.ResourceManager.GetString("Sss_InvalidSku"));
}

Digging deeper inside Microsoft.Office.Server.Administration.Licensing class, there is a boolean property HasExpired which returns result depending on following conditions:

get
{
  return Licensing.m_ExpirationFileTime != 9223372036854775807L && DateTime.UtcNow.ToFileTime() > Licensing.m_ExpirationFileTime;
}

Note: the number shown above is the constant long variable named LicensedExpirationFileTime.

The static field m_ExpirationFileTime is set by the static constructor of this class.

Licensing.m_ExpirationFileTime = -9223372036854775808L;
try
{
  ULS.SendTraceTag(1634366517u, ULSCat.msoulscat_OSRV_SetupUpgrade, ULSTraceLevel.High, "Initializing Licensing API. This trace forces the initialization of ULS");
  Licensing.m_ExpirationFileTime = Licensing.GetExpirationFileTimeFromRegistry();
}
catch (LicensingException ex)
{
  ULS.SendTraceTag(926447969u, ULSCat.msoulscat_OSRV_SetupUpgrade, ULSTraceLevel.High, "{0}", new object[]
  {
    ex.ToString()
  });
}

The GetExpirationFileTimeFromRegistry() method calls native method named GetExpirationTime() from OfficeServerSettings.dll which isn't bundled with SharePoint Foundation! (There is no %PROGRAMFILES%\Microsoft Office Server\15.0\Bin directory.) The following errors are shown in ULS.

[DATETIME] psconfigui.exe (0x0764)           0x0BF4 SharePoint Server        Setup and Upgrade        ajt5  High    Initializing Licensing API. This trace forces the initialization of ULS 
[DATETIME] psconfigui.exe (0x0764)           0x0BF4 SharePoint Server        Setup and Upgrade        78ya  High    Microsoft.Office.Server.Administration.LicensingException: An error was encountered getting expiration info. ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'OfficeServerSettings.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)   at Microsoft.Office.Server.Administration.Licensing.NativeMethods.GetExpirationTime(Int64& expirationTime)   at Microsoft.Office.Server.Administration.Licensing.GetExpirationFileTimeFromRegistry()   --- End of inner exception stack trace ---   at Microsoft.Office.Server.Administration.Licensing.GetExpirationFileTimeFromRegistry()   at Microsoft.Office.Server.Administration.Licensing..cctor()  

If the library is supplied, we will need to see which registry key is checked which I won't do for sure. The easiest way to solve this problem is letting Microsoft remove the checking (the first code snippet) from method Microsoft.Office.SecureStoreService.Server.SecureStoreServiceApplicationProxy.Execute().

Finally, we should get SSS administration page on SharePoint Foundation!

Blog Tags

แก้การแสดงผล Search ให้ได้ดั่งใจ

Submitted by ezybzy on Tue, 2013-08-06 - 15:49

บ่อยครั้งที่เมื่อใช้ SharePoint Search ค้นหาข้อมูลใน Portal เราพบกับข้อมูลจริง แต่คำบรรยายข้อมูลดูชวนคลื่นเหียนอาเจียน วิธีการปรับการแสดงผลคำบรรยายให้ดูดีมีสาระนั้นสามารถทำได้หลายแนวทาง กรณีนี้เราจะเลือกวิธีที่สั้นที่สุด ไม่ต้องสร้างหน้าค้นหาเพิ่ม แก้ XML, XSL บน Search Core Web Part อย่างเดียว

ขั้นแรก เราต้องสร้าง Managed Property แล้ว Map กับ Crawled Properties (1 ต่อ 1) อยากใช้กี่ค่าก็สร้างเข้าไป (จำชื่อไว้ด้วยเพราะจะเอาไปใช้ต่อ)

ขั้นที่สอง เปิดหน้าแสดงผลลัพธ์เนื้อหา ทำการแก้ไข Search Core Web Part ในส่วนของ XML และ XSL โดย

 • ปรับ Fetched Properties เพิ่มชื่อ Managed Properties ที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนที่แล้ว
 • แก้ XSL แสดงผล มองหา <xsl:when test="hithighlightedproperties/HHTitle[. != '']"> และ <xsl:when test="hithighlightedsummary[. != '']"> แถว ๆ นั้นจะมี xsl:call-template ปรับค่า select เป็นการเชื่อม string ตาม property ที่เราสร้างขึ้นมา (ลองตรวจสอบ XML ผลลัพธ์การค้นหาก่อน -- ไม่ได้อธิบายในบทความนี้) เราอาจจะต้องเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเพื่อที่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีค่า property ของเรา จึงส่งข้อความของเราเข้าไป แต่ถ้าไม่มีก็กลับไปใช้รูปแบบเดิม

เพียงเท่านี้ เราก็จะผลลัพธ์ที่ดูเนียนตาขึ้นอีกหน่อย

Blog Tags

แก้คำผิด: Code Snippet: Get User Credentials Using the Default Secure Store Provider

Submitted by ezybzy on Wed, 2013-07-24 - 13:58

จาก Code Snippet: Get User Credentials Using the Default Secure Store Provider

ได้ลองเอา code จากลิงค์ด้านบนไปใช้เพื่ออ่านค่า username, password จาก Secure Store Service แต่พบว่า Code ตัวอย่างนั้นไม่สมบูรณ์ เพราะขาดข้อมูลบางอย่างไป นี่คือสิ่งที่เขาทำตกหล่นไป

 1. ขาดการ Reference ถึง Microsoft.Office.SecureStoreService (อยู่ใน GAC แต่ต้องไปคุ้ยหาเอาจากใน Windows\Assembly)
 2. ต้อง using Microsoft.Office.SecureStoreService; ด้วยอีกอัน

หลังจากนั้นบรรทัด

ISecureStoreProvider provider = SecureStoreProviderFactory.Create();

จะใช้ได้เป็นปรกติ

Blog Tags